Personvernerklæring

Personvernerlæring

Oversikt 
 
1. Hvem er ansvarlig for opplysningene dine?
2. Hva bruker vi opplysningene dine til?
3. Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?
4. Hvordan samler vi inn personopplysninger om deg?
5. Hva danner grunnlaget for vår behandling av opplysninger om deg?
6. Hvem deler vi opplysningene med?
7. Når overfører vi personopplysninger til land som ligger utenfor EU?
8. Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg?
9. Hvilke sikkerhetsforanstaltninger treffes?
10. Hvilke rettigheter har du?
11. Cookie-policy
 
1. Hvem er ansvarlig for opplysningene dine?
Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine:
Pillivuyt Norge – Bastian AS 
Lysaker Brygge 28
1366 Lysaker 
CVR.nr. 956843553
kundeservice@pillivuyt.no
 
2. Hva brukes opplysningene dine til
Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:
 • Levering av avtalte ytelser/varer/tjenester.
 • Levering av avtalte ytelser/varer/tjenester.
 • Individuell markedsføring, målretting av skreddersydde tilbud og ytelser til nettopp dine personlige behov og ønsker / målrette relevante tilbud.
 • Undersøkelser, statistikk og analyser til forbedring av produktene og tjenestene våre.
 • I forbindelse med eventuelle rettskrav som måtte oppstå.
Vær oppmerksom på at meddelelse av personopplysninger kan være et krav i henhold til en kontrakt, eller et krav som må være oppfylt for å inngå i en kontrakt. I disse situasjonene vil vi ikke kunne tilby deg produktene og tjenestene våre hvis du ikke gir oss de nødvendige opplysningene.
 
3. Hvilke opplysninger om deg behandler vi
Vi behandler bare opplysninger om deg til de formålene som er nevnt under punkt 2.
Omfanget av de opplysningene som behandles, vil være begrenset til hva som er nødvendig for å oppnå det aktuelle formålet.
Vi behandler følgende kategorier av opplysninger om deg:
 
Generelle opplysninger:
 • Generell kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer og fysisk adresse)
 • Geoplassering
 • Betalingsopplysninger
 • Kjøpshistorikk
 • Cookie-opplysninger
 • IP-adresse
 • Informasjon oppgitt i forbindelse med en eventuell klagesak
 
4. Hvordan samler vi inn opplysninger om deg
De opplysningene vi behandler om deg, vil som oftest være innhentet direkte fra deg. Vi kan behandle opplysninger om deg som er innhentet fra tredjeparter, som:
 • Nettkilder, f.eks. sosiale medier som Instagram og Facebook.
 • Våre samarbeidspartnere.
Hvis vi behandler opplysninger om deg som er innsamlet fra tredjeparter, sender vi deg en melding som inneholder kontaktopplysningene på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, rettsgrunnlaget, de berørte kategoriene av personopplysninger osv.
 
5. På hvilket grunnlag behandler vi personopplysningene dine
Vår behandling av personopplysninger er alltid basert på et juridisk grunnlag. Vi kan behandle personopplysningene dine på følgende grunnlag:
 • Ditt uttrykkelige samtykke.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller av hensyn til gjennomførelsen av foranstaltninger som treffes på din forespørsel før en kontrakt er inngått.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som er pålagt Pillivuyt.no.
 • Behandlingen er nødvendig for at Pillivuyt eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan være: Kontinuerlig forbedring av produkter, tjenester, kjøpeopplevelse og teknologier. For å målrette vår kommunikasjon med deg i overensstemmelse med dine ønsker.
6. Hvem kan vi dele opplysningene dine med
Vi kan dele opplysninger om deg med:
 • Leverandørene våre.
 • Partnerne våre og internt i virksomheten.
 • Analyse- og segmenteringsplattformer, som Google Analytics, Facebook Business Manager og Youtube.
 • Offentlige myndigheter, hvis det er påkrevd i henhold til lov.
 • Varselregistre, som identifiserer risikable transaksjoner med det formålet å bekjempe (organisert) internettsvindel.
Hvis vi deler opplysninger om deg med tredjeparter i markedsføringsøyemed, deler vi bare de generelle opplysningene som du selv har tastet inn på profilen din på Pillivuyt.dk
 
7. Når overfører vi personopplysninger til land utenfor EU/EØS
Personopplysningene dine kan behandles av databehandlere som befinner seg utenfor EU/EØS.
Hvis personopplysningene dine behandles av en leverandør i et annet land, sikrer Pillivuyt at kun leverandøren behandler opplysningene i henhold til Pillivuyts instruksjoner samt at opplysningene generelt behandles under egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger.
Hvis vi overfører personopplysninger til en databehandler som befinner seg utenfor EU/EØS, behandles opplysningene kun til de formålene som er nevnt under punkt 2.
 
Vi overfører personopplysningene dine til utlandet bare hvis:
 • EU-kommisjonen har fastslått at landet har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller
 • Overføringen baseres på en avtale som effektivt sikrer rettighetene dine samt et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller overføringen er basert på EU-kommisjonens standard regelverk.
 
8. Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine
Pillivuyt.no sletter kontinuerlig opplysninger om inaktive kunder og oppbevarer bare opplysningene dine så lenge de er nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble innsamlet til.
 
9. Hvilke sikkerhetsforanstaltninger har vi truffet
Hos Pillivuyt.no gjør vi vårt beste for å beskytte personopplysningene dine. Vi sikrer personopplysningene dine gjennom både tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte opplysningene dine overfor uautorisert tilgang, manipulering, ødeleggelse/sletting og tap av opplysninger.
 
10. Hvilke rettigheter har du
Som registrert kunde hos Pillivuyt.no har du følgende rettigheter:
 • Se og korrigere opplysningene dine hos Pillivuyt.no.
 • Mulighet til enhver tid å trekke tilbake samtykket om behandling av personopplysninger.
 • Til enhver tid få slettet personopplysningene dine, såfremt en av følgende kriterier er til stede: Du trekker samtykket ditt tilbake (hvis samtykket dannet grunnlaget for behandlingen), ikke ønsker å motta direkte markedsføring, opplysningene viser seg å være uriktige, eller ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innsamlet til eller hvis opplysningene blir behandlet ulovlig.
 • Dataportabilitet, dvs. at du på forespørsel kan få utlevert de opplysningene du selv har oppgitt til Pillivuyt.dk i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.
 • Utøvelsen av rettighetene dine kan være underlagt betingelser og begrensninger og vil i stor grad være avhengig av den konkrete behandlingssituasjonen.
Hvis du mener at Pillivuyt.dk behandler personopplysningene dine ulovlig, har du muligheten til å sende inn en klage til det danske Datatilsynet.
 
11. Cookies
Se cookie-policy her