Livslang garanti og 2 års brudgaranti - Pillivuyt

Livslang bruksgaranti

Når du kjøper fransk kvalitetsporselen fra Pillivuyt, får du livslang bruksgaranti. Det betyr at du til enhver tid er garantert reklamasjon på ditt produkt, forutsatt alminnelig bruk og at bruksanvisningen har blitt fulgt.

PILLIVUYT GARANTI:
Med 2 års bruddgaranti fra Pillivuyt mottar du et helt nytt, tilsvarende produkt uten kostnad,
i de tilfeller hvor ditt produkt har gått i stykker ved alminnelig bruk. F.eks. hvis du
kommer til å miste det i gulvet, eller skade det på en eller annen måte mens du bruker det.
Bruddgarantien gjelder ikke forsettlige brudd eller at de har oppstått pga. grov uaktsomhet.
For å benytte bruddgarantien må du vise frem din originale kvittering med dette garantibeviset
og levere inn produktet som er knust, eller skadet. Bruddgarantien gjelder i 24
måneder fra kjøpsdatoen på kvitteringen og dekker alle kjøp kjøpt i Norge. Garantien kan
kun benyttes én gang pr. produkt. Hvis produktet er utgått, byttes det i en liknende vare i
samme verdi eller høyere verdi. Garantien gjelder kun for privatpersoner.
 
LIVSLANG BRUKSGARANTI:
Kvaliteten er så unik, at vårt porselen gjerne overlever flere generasjoner. Pillivuyt gir derfor
livslang garanti på alt porselen. Du er med dette til enhver tid garantert ombytting av
produkter som i følge av produksjonsfeil som ikke lever opp til Pillivuyt’s høye kvalitetsstandarder.
Den livslange garantien gjelder ved alminnelig bruk og forutsetter at du har fulgt den evt.
bruksanvisning til det konkrete produktet. For å unngå brudd bør du f.eks. alltid sørge for
å ha litt væske/fettstoff i ildfaste fat og former med flat bunn før de brukes på gass og grill.
Den livslange garantien gjelder ikke hvis du ikke følger den evt. bruksanvisningen for
produktet. Den dekker heller ikke mistet, knust, eller på annen måte istykkerslåtte produkter,
som ligger etter 2 års bruddgarantien. Slitasje er ikke dekket av garantien.
Den livslange garantien dekker alle produkter som er kjøpt i Norge og kan kun benyttes én
gang pr. produkt, det gis ikke penger igjen. Garantien gis ved innlevering av den originale
kjøpskvitteringen med garantibeviset. Hvis produktet er utgått, byttes det i et liknende
produkt med samme verdi, eller høyere verdi. Det må beregnes noe leveringstid ved ombytte
av produkter. Garantien gjelder kun for privatpersoners kjøp og kan kun benyttes av
privatpersoner. Ved bedriftskjøp gjelder ikke bruddgarantien. Du kan bytte inn dine varer i
den butikken hvor de er kjøpt eller i en annen butikk i samme butikkjede.
Pillivuyt Norge:
Bastian AS, salg@bastian.no
Spar på skårene og legg ved et bilde av det ødelagte produktet ved henvendelse på mail.
Husk å spare på kvitteringen og garantibeviset.